Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Příprava na zákaznický audit

Téměř každá větší výrobní společnost se nevyhne zákaznickým auditům. Aktuální trend je neustále zvyšovat požadavky na dodavatele a zároveň přenášet odpovědnost za dodání produktů včas a ve vysoké kvalitě.

Zákaznické audity jsou prováděny při výběru nového dodavatele, mimořádně na základě kvalitativního nebo jiného podnětu nebo pravidelně podle intervalů určených zákazníkem. Během zákaznického auditu se prověřuje kvalitativní úroveň vzhledem k souladu uvedených specifikací produktu a při větších objemech i kapacitní úroveň dodavatele.

Pomůžeme Vám připravit se na náročné zákaznické audity od různých typů zákazníků.

 

Rozsah auditu:

Zákaznický audit vypracuje odběratel, podle toho, co chce kontrolovat. Zákaznický audit může být zaměřen na realizaci zakázky, realizaci zakázky s přihlédnutím k systému managementu nebo je to specifický audit v závislosti na specifikace jednotlivých oblastí.

 

Výsledek zákaznického auditu:

Výsledkem zákaznického auditu je komplexní zpráva z auditu, která specifikuje plnění požadavků stanovených v auditu. Ve zprávě jsou vypsány problematické neshody z jednotlivých oblastí a návrh řešení. Rovněž jsou v  specifikovány i pozitivní stránky společnosti. Společnost, která audit provedla,  důkladné znalosti o dodavateli. Na základě této zprávy ví dodavatel, zda prošel nebo neprošel auditem. V případě, že se během auditu vyskytly neshody je povinen jednotlivé neshody odstranit do určitého času. 

 

Přínosy přípravy na zákaznický audit:

  • Analýza požadavků zákazníka a příprava důkazů vzhledem k možnostem jejich plnění.
  • Komplexní příprava na zákaznický audit za účelem vyzvednout silné stránky auditované organizace.
  • Určení potenciálních problémových oblastí a příprava argumentace vzhledem k slabým stránkám organizace.
  • Příprava zástupců společnosti a všech zaměstnanců na očekávaný zákaznický audit.
  • Vyhnutí se nepříjemným situacím a improvizaci během zákaznického auditu.

Přezkoumání dokumentů a systémů firmy, nezávislou odbornou osobou - auditorem

Zobrazit víc