Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

ISO/IEC 42001:2023 - Řízení systému umělé inteligence

KATEGORIE

 

Umělá inteligence (AI) způsobila revoluci v mnoha odvětvích, ale její rychlý růst přinesl i obavy týkající se etiky, soukromí a bezpečnosti. Právě k řešení těchto výzev navrhla Mezinárodní organizace pro normalizaci a Mezinárodní elektrotechnická komise normu ISO/IEC 42001.
ISO/IEC 42001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na vytvoření, implementaci, údržbu a neustálé zlepšování systému řízení umělé inteligence (AIMS) v rámci organizací. Je určena pro subjekty, které poskytují nebo využívají produkty nebo služby založené na umělé inteligenci a zajišťují zodpovědný vývoj a používání systémů umělé inteligence.

 

Proč je ISO/IEC 42001 důležitá?

ISO/IEC 42001 je prvním standardem systému řízení umělé inteligence (AI) na světě, který poskytuje cenné pokyny pro tuto rychle se měnící oblast technologie. Je důležitá z toho hlediska, že řeší jedinečné výzvy, které AI představuje, jako jsou etické úvahy, transparentnost a neustálé vzdělávání. Pro organizace stanovuje strukturovaný způsob řízení rizik a příležitostí spojených s AI, přičemž vyvažuje inovace a řízení.

 

Pro koho je norma ISO/IEC 42001 určena?

Norma ISO 42001 je určena pro jakékoli organizace, které jsou zapojeny do vývoje, poskytování nebo používání produktů nebo služeb založených na AI. Uvedená norma je použitelná ve všech odvětvích a je relevantní pro agentury veřejného sektoru, společnosti ale i neziskové organizace.

 

Co je to systém řízení umělé inteligence?

Systém řízení AI, jak je specifikován v ISO/IEC 42001 jako soubor vzájemně propojených prvků organizace, jejichž cílem je stanovit politiky a cíle, jakož i procesy k dosažení těchto cílů ve vztahu k odpovědnému vývoji, poskytování nebo používání systémů AI.ISO/IEC 42001 specifikuje požadavky a poskytuje návod na vytvoření, implementaci, údržbu a neustálé zlepšování systému řízení AI v kontextu organizace. ISO 42001 poskytuje organizacím systematický přístup k identifikaci, hodnocení a řešení rizik spojených s AI. Tato norma může pomoci organizacím zmírnit rizika AI a chránit se před potenciálním poškozením.

 

Na závěr si shrňme jaké výhody přináší zavedení ISO 42001?

  1. Odpovědná umělá inteligence – zajišťuje etické a zodpovědné používání umělé inteligence
  2. Řízení reputace – zvyšuje důvěru v zavedení umělé inteligence
  3. Řízení umělé inteligence – podporuje soulad s právními a regulačními normami
  4. Praktický návod – efektivně řídí rizika specifická pro umělou inteligenci
  5. Podporuje inovace
  6. Úspora nákladů a zvýšení efektivity

 

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 12 500,00 CZK
15 125,00 CZK s DPH
11.07.2024 - 12.07.2024 + 2
1 den (8:00 - 14:00)
Online 6 900,00 CZK
8 349,00 CZK s DPH
29.07.2024 + 2
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
29.07.2024, 02.08.2024 + 2
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
13.08.2024 - 14.08.2024 + 1
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás

Mohlo by Vás zajímat:

Podobné články

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna, je mezinárodní svátek věnovaný naší planetě. Je to den, kdy si připomínáme krásu a křehkost Země a naši zodpovědnost za její ochranu.

Zobrazit víc
Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

KATEGORIE

MMOG/LE V6 je logistický hodnotící nástroj, který pomáhá automobilovým společnostem získat větší transparentnost ohledně schopností a efektivity jejich dodavatelského řetězce. Tento nástroj umožňuje dodavatelům provádět samo-hodnocení a kontinuální zlepšování. Aktuální verze 6 obsahuje vylepšení v oblastech digitální transformace, plánování kapacit, ESG odpovědnosti, krizového řízení, kybernetické bezpečnosti a hodnocení SCM u subdodavatelů a nových účastníků...

Zobrazit víc
Co je to NIST a jak souvisí s ISO/IEC 27001

Co je to NIST a jak souvisí s ISO/IEC 27001

KATEGORIE

Oba standardy poskytují řadu bezpečnostních kontrol, které pomáhají organizacím chránit své informace. NIST a ISO/IEC 27001 jsou kompatibilní a navzájem se doplňují. NIST poskytuje technické detaily pro implementaci bezpečnostních kontrol, které jsou doporučeny v ISO/IEC 27001.

Zobrazit víc
ESG se nezadržitelně blíží. Využijte čas efektivně, udělejte první krok a začněte s přípravou a vzděláváním v oblasti ESG již nyní!

ESG se nezadržitelně blíží. Využijte čas efektivně, udělejte první krok a začněte s přípravou a vzděláváním v oblasti ESG již nyní!

KATEGORIE

V roce 2025 vůjde v platnost povinnost reportovat ESG ukazatele pro mnohé firmy, kterých se dosud tato povinnost netýkala. Při přípravě ESG výkaznictví je třeba zpracovat více než 80 různých údajů, což představuje téměř 1000 kvalitativních či kvantitativních hodnot. Začněte s přípravou již nyní!

Zobrazit víc

Newsletter