Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Co je to OEE a proč je důležité?

KATEGORIE

S rostoucí konkurencí na trhu musí výrobci zvyšovat produktivitu výroby kvalitních výrobků. V dnešní ekonomice se od vás očekává, že budete neustále zlepšovat návratnost celkového kapitálu. Protože je obtížné získat kapitál na výstavbu nových, účinnějších závodů a nákup nových zařízení, často musíte splnit rostoucí výrobní požadavky se současným vybavením a zařízením a současně vedle toho ještě snižovat výdaje.

 

Co je to OEE?

Jedním z nejvýznamnějších ukazatelů pro měření produktivity výroby a využitelnosti strojů a zařízení je OEE (Overall Equipment Effectiveness) - (Celková účinnost zařízení). OEE poprvé použil Seiichi Nakajima, zakladatel totální produktivní údržby (TPM), který popsal způsob, jakým sledovat výkonnost výroby.

OEE nabízí uživatelům vynikající způsob, jak sledovat účinnost a trendy výroby zařízení. Zavedením OEE získají společnosti důležité poznatky pro zlepšení výrobních procesů a minimalizaci plýtvání zdroji.

 

Výpočet OEE

OEE sleduje nejběžnější a nejdůležitější zdroje ztráty produktivity ve výrobním procesu a rozděluje je do tří kategorií: Dostupnost, Výkon a Kvalita.

Dostupnost: měří ztráty produktivity při zastaveních, jako jsou poruchy zařízení, změny (nastavení, úpravy) a čekání.

Výkon: měří ztráty v důsledku pomalých výrobních cyklů (faktory, které způsobují, že proces běží rychlostí nižší než je maximální možná rychlost-ideální čas cyklu).

Kvalita: měří ztráty z vyrobených dílů, které nesplňují požadavky na kvalitu.

OEE

 

Struktura časů výroby

Struktura časů výroby

 

Proč je OEE důležité?

Analýza výroby prostřednictvím celkové účinnosti zařízení má tři hlavní výhody:

  1. Zvýšení výstupní kapacity

OEE pomáhá identifikovat úzká místa, které se vyskytují v procesech. Klíčem je sběr a důkladná analýza údajů v reálném čase. Předpovídáním a odstraňováním poruch zařízení lze zmírnit jeden z největších problémů ve výrobě - prostoje.

  1. Snížení nákladů

Preventivní údržba založená na údajích OEE má další výhodu. Úspěšnou prevencí nákladných oprav a prodloužených prostojů můžete udržet pod kontrolou náklady související se zařízením.

  1. Zlepšení produktivity a provozního zisku.

Konečný cíl optimalizace OEE je jednoduchý. Vyrobit více zboží za stejný čas. V kombinaci se zvýšenou kvalitou výroby budete nakonec moci obsloužit více zákazníků, a to pomáhá při dosahování vyššího cíle - zvýšeného provozního zisku.

Publikováno referenční hodnoty pro faktory OEE jsou také vynikajícími indikátory konkurenceschopnosti na trhu. Podle výrobce automobilů Toyota je již desetiletí považována za světovou třídu tzv. World Class OEE hodnota 85%, přičemž tato hodnota je dosažena při Dostupnosti = 90%, výkonu = 95% a Kvalitě = 99%.

Typická hodnota pro výrobce 60% ukazuje, že existuje značný prostor pro zlepšení, zatímco 40% je považována za nízkou, ale ne neobvyklou pro výrobce, kteří právě začínají sledovat a zlepšovat výkon. Ve většině případů je možné nízkou hodnotu snadno zlepšit pomocí snadno použitelných opatření.

Pro lídry ve výrobě, kteří hledají skutečné zlepšení výkonu, je sledování OEE v reálném čase účinným nástrojem pro identifikaci příležitostí k dosažení nejlepších výsledků.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900 CZK
10 769 CZK s DPH
20.10.2022 - 21.10.2022 + 5
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
22.11.2022 + 3

Podobné články

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

KATEGORIE

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

Zobrazit víc
Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

KATEGORIE

V článku se dočtete jak se dotkla revize ISO/IEC 27002:2022 normy ISO/IEC 27001. Jaké nastaly hlavní změny a co čeká organizace, které mají zavedenou normu ISO/IEC 27001 nebo plánují zavedení této normy.

Zobrazit víc
Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGORIE

V současnosti probíhá proces revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuální verze byla publikována v roce 2013). Organizace, které se zaměřují na systematický přístup k řízení informační bezpečnosti, už jistě zaregistrovali tuto novinku. ISO / IEC 27002 je opět navržena tak, aby poskytovala rámec pro řízení bezpečnosti informací (podobně jako například: NIST CSF).

Zobrazit víc
3 základní kroky pro udržení si ISO certifikace

3 základní kroky pro udržení si ISO certifikace

KATEGORIE

Abyste si udrželi svou certifikaci a plnily požadavky norem ISO (s cílem dosáhnout každoročně úspěšné výsledky auditu), musíte pravidelně provádět několik činností. Uvádíme 3 základní činností, které byste měli provádět, abyste splnili současné požadavky ISO normy a vyhnuli se tak případné ztrátě ISO certifikace.

Zobrazit víc

Newsletter