Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

PSCR nahradilo a doplnilo PSB

KATEGORIE

PSCR nahradilo a doplnilo PSB

V automobilovém průmyslu a jeho dodavatelském řetězci je stále důležitější reagovat na nové technologie, měnící se trhy a neustále rostoucí kvalitativní a bezpečnostní požadavky. Výrobek může být uveden na trh pouze tehdy, pokud v případě jeho zamýšleného nebo předvídatelného použití neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

Nejen samostatní výrobci OEM, ale organizace v celém dodavatelském řetězci jsou povinné zajistit bezpečnost a shodu svých výrobků (například v požadavku koncernu Volkswagen ve Formel Q). Důležité je dodržovat legislativní požadavky o integritě výrobků a bezpečnostní požadavky v zemi odeslání a zároveň v zemi užívání výrobku nebo služby. Pokud se ukáže, že výrobky jsou na trhu "nebezpečné", organizace má povinnost přijmout nezbytná opatření na ochranu zákazníků nebo široké veřejnosti. Výsledná povinnost péče je základem pro správné zacházení s otázkami bezpečnosti a shody. Aby si odpovědné osoby v organizaci byly vědomé a porozuměli požadavkům které jsou kladeny na zástupce za bezpečnost a shodu produktu, musí mít tyto osoby komplexní informace a kvalifikaci v této oblasti.

Norma IATF 16949 zdůrazňuje toto téma v kapitole 4.4.1.2 Bezpečnost produktu. Nový svazek VDA "Integrita produktu" postavil toto téma na širším základě, takže požadavky se netýkají pouze zákazníků, ale také všech společností v dodavatelském řetězci, které se mají orientovat na tento standard. Předtím funkce "PSB - Zmocněnec za bezpečnost produktu", se tak stává funkcí "PSCR - Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu".

Absolvováním školení "PSCR - Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu" splníte jednu ze specifických požadavků OEM a požadavků IATF 16949 (dvoudenní školení). Pokud již máte absolvované školení "PSB - Zmocněnec za bezpečnost produktu" a působíte na této pozici je dostačující absolvovat jeho nástavbu (jednodenní školení). Školení zdůrazňuje požadavky koncernu Volkwagen, ale i dalších německých výrobců automobilů (BMW, Daimler atd.). Po školení budete schopni identifikovat rizika, rozpoznat a minimalizovat je v současných i nových projektech na základě příkladů z reálného světa.

Podobné články

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

KATEGORIE

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

Zobrazit víc
Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

KATEGORIE

V článku se dočtete jak se dotkla revize ISO/IEC 27002:2022 normy ISO/IEC 27001. Jaké nastaly hlavní změny a co čeká organizace, které mají zavedenou normu ISO/IEC 27001 nebo plánují zavedení této normy.

Zobrazit víc
Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGORIE

V současnosti probíhá proces revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuální verze byla publikována v roce 2013). Organizace, které se zaměřují na systematický přístup k řízení informační bezpečnosti, už jistě zaregistrovali tuto novinku. ISO / IEC 27002 je opět navržena tak, aby poskytovala rámec pro řízení bezpečnosti informací (podobně jako například: NIST CSF).

Zobrazit víc
Co je to OEE a proč je důležité?

Co je to OEE a proč je důležité?

KATEGORIE

S rostoucí konkurencí na trhu musí výrobci zvyšovat produktivitu výroby kvalitních výrobků. V dnešní ekonomice se od vás očekává, že budete neustále zlepšovat návratnost celkového kapitálu. Protože je obtížné získat kapitál na výstavbu nových, účinnějších závodů a nákup nových zařízení, často musíte splnit rostoucí výrobní požadavky se současným vybavením a zařízením a současně vedle toho ještě snižovat výdaje.

Zobrazit víc

Newsletter