Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

ISO 22301 - Systematický přístup k ochraně, i Vašeho, byznysu

KATEGORIE

ISO 22301 - ochrana i Vašeho byznysu

 

Podívejme se na nedávné podmínky v regionu střední Evropy. Uvedeme pár příkladů událostí, které mohou mít vliv i na vaši organizaci, nebo podnikání:

 • Covid 19 (SARS-CoV-2) - globální pandemie (více kmenů) - prosinec 2019 / současnost
 • Tornádo na Moravě (rychlost větru 219 km / h) - masivní poškozených 6 obcí, ztráty na životech, desítky zraněných - červen 2021
 • Výpadky dodávek elektrické energie (severo-západní Slovensko) - po bouřích bez elektřiny 4200 domácností a dalších odběrných míst - červen 2021
 • Povodně na celém území Slovenska (3. stupeň povodňové aktivity - nejvyšší: Nové Zámky - sever, Žarnovica, Banská Bystrica, Košice okolí - Hornád a Třebíč - Roňava ...) - květen 2021
 • Výpadek internetových služeb (optická infrastruktura mobilního operátora) - nedostupné oblasti na celém území Slovenska (také výpadky dalších telekomunikačních služeb) - září 2020
 • Kroupy na více místech na Slovensku (o průměru 5 cm a více) - průměr 8 cm, 27. června 2019, Košice - červen 2019

Trochu historie

Téma kontinuity je úzce provázána s požadavky na dostupnost poskytovaných služeb, ale i procesů. A samozřejmě se ztrátami, které může tato nedostupnost způsobit.

 • V 70-tých letech začal v IT světě rezonovat pojem Disaster Recovery. Jednalo se zejména o bezpečnost datových center (např. Sungard Availability Services, Sri Lanka, 1978). Zaměření na takzvané "hot" (vyžadovalo se: úplné duplikování), "warm" (vyžadovalo se: zálohování vybraných procesů) a "cold" (vyžadoval se: alternativní prostor) lokality bylo v té době klíčové.
 • S rychlým rozvojem téměř všech odvětví došlo i k vývoji a potřebě systémového přístupu.
 • V roce 2007 byl BSI (British Standards Institution) publikovaný standard BS 25999-2, který je považován za základ současného přístupu k řízení kontinuity. Tak jak ho známe v kvalitě, informační bezpečnosti a dalších systémech managementu.
 • V roce 2012 byla poprvé publikována norma ISO 22301. Jednalo se zároveň o první standard, který zcela přijal nový formát jednotné High Level Structure (HLS = struktura 10 kapitol, které již používají všechny ISO normy zaměřené na systémy managementu).

 

ISO 22301

ISO 22301 definuje požadavky na systém management kontinuity podnikání.

 • Tyto požadavky jsou aplikovatelné ve všech organizacích nebo v jejich částech, bez ohledu na typ, velikost a charakter organizace.
 • V roce 2019 bylo znění ISO 22301 revidovány. Některé požadavky byly vypuštěny a zároveň došlo k úpravě vybraných formulací. Cílem změn (komise ISO / TC 292) bylo zejména zjednodušení, srozumitelnost a praktická aplikovatelnost.

 

ČSN EN ISO 22301

1. 5. 2020 byla vydána revize normy ČSN EN ISO 22301, která nahrazuje ČSN EN ISO 22301 z listopadu 2013.

Podpora ÚNMS a ISO

Obě organizace (ÚNMS, ISO), v souvislosti s COVID-19 zpřístupnily bezplatně několik technických norem, například:

 • ISO 22301:2019, Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements
 • ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic

Autor: Martin Kašša, zpracovatel STN EN ISO 22301

použité zdroje:

 • https://www.iso.org/covid19
 • https://www.unms.sk/?covid-19-aktualne-informacie&sprava=unms-sr-v-boji-proti-ochoreniu-covid- 19-bezodplatne-spristupnil-dalsie-technicke-normy
 • https://bcms.sk

Podobné články

Assessment a jeho aktuální trendy

Assessment a jeho aktuální trendy

V oblasti assessmentu existuje několik aktuálních trendů, které odrážejí pokrok v technologiích, změny v pracovním prostředí a potřeby moderních organizací. Moderní trendy v assessmentu zahrnují digitalizaci, důraz na měkké dovednosti, personalizované hodnocení a využití datové analýzy.

Zobrazit víc
Headhunting aneb umění najít skryté talenty

Headhunting aneb umění najít skryté talenty

Personalisté používají headhunting k identifikaci a oslovení kandidátů, kteří by mohli být ideální pro klíčové pozice ve firmě. Tato metoda je obzvláště užitečná pro vysoce specializované nebo strategické role, kde je obtížné najít vhodné kandidáty pouze prostřednictvím tradičních náborových kanálů.

Zobrazit víc
Metodika ESG – nástroj, který prověří zodpovědnost Vašeho podnikání

Metodika ESG – nástroj, který prověří zodpovědnost Vašeho podnikání

KATEGORIE

Pohled na podnikání se dnes mění. Rozhodující nejsou jen zisky či spokojenost klientů, ale i přístupy a postoje podnikatelů a chování společností. Odpovědné podnikání se zaměřuje i na aktivní ochranu životního prostředí, zajištění vhodných pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců a klientů a vhodné zásady podnikání.

Zobrazit víc
Norma ISO / IEC 17025 zajistí Váší laboratoři exkluzivitu!

Norma ISO / IEC 17025 zajistí Váší laboratoři exkluzivitu!

KATEGORIE

ISO / IEC 17025 je norma, která se vztahuje na laboratoře různých odvětví a zajišťuje, že jsou v praxi dodržovány standardy pro laboratorní testování a kalibraci.

Zobrazit víc

Newsletter