Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Inovace v projektově orientovaných organizacích

5 skupin následovníků

 

V projektově orientovaných organizacích se mě lídři a jednatelé ptají, jak dokážou efektivně motivovat své následovníky k inovacím. Je to složitější téma, ale pokusím se ji popsat na základě svých poznatků z těchto organizací:

1 - Každý jsme jiný, někteří jsou proaktivní, jiní reaktivní. Rozeznáváme až 5 skupin následovníků:

  1. Inovátoři
  2. Raní adaptátoři
  3. Raní hlavní proud
  4. Pozdní hlavní proud
  5. Nerozhodní

Spolupracovníky můžete rozdělit i do tří skupin, toto rozdělení jsme již popisovali v jednom z našich předchozích článků, kde jsme vysvětlili teorii "Lidé na plotě"

Jednoduše řečeno, ti vlevo jsou proaktivní, u kterých je zájem o nové věci přirozený a vyhledávají ho. Reaktivní následovníci (od středu napravo) jsou v projektových týmech také extrémně důležití, přinášejí jistotu a bezpečí, ačkoli to s nimi při zavádění změn není nejjednodušší. Pokud bych měl tento první poznatek shrnout do jedné věty, tak: "Poznejte své lidi, abyste věděli, od koho můžete inovace očekávat a koho budete muset ještě i do nezbytných změn tlačit".

 

2 - Druhým faktorem je styl řízení a způsob komunikace. Pokud řídíte hlavně autokraticky a váš řídící profil se podobá spíše profilu "květu v květináči", důsledkem bude fakt, že vaši následovníci nebudou schopni ani ochotni inovace nabízet.

Tip - i když jste proaktivní "květ v květináči", snažte se alespoň přizpůsobit styl řízení na konzultativní. Zde nestačí být participativní a už vůbec není vhodné řídit firmu volnou rukou.

 

3  - Třetí faktor je snad nejdůležitější pro pochopení celé problematiky. Představte si, že jste projektový manažer a dennodenně řešíte situace, které vám realizace projektu přináší. Pokud se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu, pochopíte, že vaši lidé jsou v podstatě permanentně "online" při hledání řešení. Na inovace v procesu jednoduše potřebují klid a čas. Přesně tak, a to jsou faktory, které při projektech nemáte. Takže kdy by měli vaši následovníci ty inovace přinášet?

Jak tedy inovovat projektově orientované organizace? V podstatě máte několik možností, já však uvedu pouze tyto 3:

  • Budete nadále motorem společnosti a hlavně vy budete nositelem inovací se vším, co k tomu patří - motivace, zaškolování, kontrola, procesy apod.
  • Začnete budovat firemní kulturu podle metodiky Kaizen, čímž dáte volnost vašim následovníkům. V tomto případě to však znamená povolit tlak, který vy osobně vyvíjíte směrem k inovacím.
  • Třetí možnost je jakási kompilace prvních dvou možností ve spolupráci s externími konzultanty. Zde doporučuji komplexní přístup, který znáte z učící se organizace. Pěkně ho popisuje například i portál Euroekonóm. V podstatě je třeba si uvědomit, že jde o dlouhodobý proces se vším, co k tomu patří.

Pokud znáte nebo aplikujete jiné možnosti řešení tohoto problému, napište nám.

Pokud řídíte projekty mimo sídlo či provoz společnosti, dávám tip na inovaci, se kterou se aktuálně hlouběji zabývám a to je Field Service Management. Mé zkušenosti s přechodem na FSM vám napíšu v některém z dalších blogů.

Martin Zibrín - lektor CeMS-CO

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
12.07.2023 - 13.07.2023 + 3
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 19 500,00 CZK
23 595,00 CZK s DPH
12.07.2023 - 14.07.2023, 17.07.2023 - 19.07.2023 + 3
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
14.07.2023, 17.07.2023 + 3
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 19 500,00 CZK
23 595,00 CZK s DPH
18.07.2023 - 19.07.2023 + 3
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
28.07.2023 + 1
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
13.09.2023 + 1

Odporúčané e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Podobné články

Norma ISO / IEC 17025 zajistí Váší laboratoři exkluzivitu!

Norma ISO / IEC 17025 zajistí Váší laboratoři exkluzivitu!

KATEGORIE

ISO / IEC 17025 je norma, která se vztahuje na laboratoře různých odvětví a zajišťuje, že jsou v praxi dodržovány standardy pro laboratorní testování a kalibraci.

Zobrazit víc
Jaké výhody přináší whistleblowing?

Jaké výhody přináší whistleblowing?

KATEGORIE

Whistleblowing přináší zaměstnancům možnost důvěrně a anonymně upozornit na protiprávní jednání. Pro firmy představuje zavedení právní ochrany whistleblowerů nejen legislativní povinnost, ale také příležitost pro zlepšení firemní kultury a zvýšení důvěry zaměstnanců.

Zobrazit víc
Nová verze VDA 6.3:2023 – Zaměření na silné stránky

Nová verze VDA 6.3:2023 – Zaměření na silné stránky

KATEGORIE

Nová edice standardu VDA 6.3 byla od 09.11.2022 zfinalizována a poskytnuta týmu VDA odborníků na připomínkování a případné změny. Nová verze VDA 6.3.2023 byla oficiálně zveřejněna v lednu 2023.

Zobrazit víc
10 pravidel a postupů kybernetické bezpečnosti pro Vaši organizaci

10 pravidel a postupů kybernetické bezpečnosti pro Vaši organizaci

KATEGORIE

Kybernetická bezpečnost je rozsáhlý proces a jeho zavedení je potřebné už i v nejmenších společnostech. Jak vůbec začít a co patří mezi základní pravidla, která by měla plnit každá organizace?

Zobrazit víc

Newsletter