Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Red Tag

 

Co je Red tag 

Tag je anglický pojem pro štítek. Red tag, nebo červený štítek se používá v 5S pro označení položky, o níž nevíme říci, zda je nutná.
Červený štítek se používá také v rámci TPM i pro označení nedostatku na strojním zařízení, které není obsluha schopna odstranit samostatně.

 

Na co slouží Red Tag

Red Tag, nebo červený štítek slouží k vizualizaci problému. V 5S se používá v počátečních stádiích zavádění do praxe, kdy se během třídění (sort) rozdělují položky do tří hlavních kategorií:

Právě kategorie označena červeným štítkem bývá nejpočetnější. Do ní zařazeny položky jsou sice funkční, ale jejich využití je dočasně neznámé. Nevíme určit, zda jsou nutné, nebo ne. Důvodem bývá právě nepořádek ani nedodržování uspořádání prostoru před zavedením 5S.
Druhým způsobem použití červeného štítku je vizualizace nedostatků na zařízeních. Systém označování (tag system) zavádí v rámci TPM pilířem autonomní údržby. Operátoři se učí poznávat zařízení, jeho funkce a jeho aktuální stav. Zároveň se učí, zda je stav vhodný pro kvalitní výrobu. Takže se učí identifikovat nedostatky zařízení. Některé nedostatky neví obsluha odstranit samostatně (výměna speciálního dílu, zásahy do elektrických rozvodů a podobně). Identifikovaný nedostatek označí pak přímo na stroji červeným štítkem s popisem neshody a datem identifikace. Za odstranění nedostatků je zodpovědná údržba.
Množství a umístění červených štítků zobrazuje řadu problémů na zařízení, problematické části zařízení, jakož i míru péče o zařízení.

 

Použití v praxi

Červený štítek je jednoduchý nástroj, bývá prvním, se kterým se pracovníci setkají při zavádění 5S.
5S červený štítek se používá pro označení sice funkčních součástek nebo nářadí, ale s neznámou frekvencí použití. Pokud je díl, nebo nářadí označené červeným 5S štítkem, uloží se na předem vyhrazené místo. Dohodne se také maximální doba skladování ve vyhrazeném prostoru. Obvykle bývá 12 měsíců. Na štítku je uveden název položky, místo uložení a datum, kdy se uložil. Pokud někdo položku během stanovené doby skladování vezme a použije ji, zařadí se do kategorií potřebných a uloží se na definované místo. Pokud nikdo položku během dohodnuté doby nepoužil, zlikviduje se jako nepotřebná.
V případě, že se Red Tag použije k označení neshody nebo nedostatku zařízení, na štítek se napíše datum a čas zjištění nedostatku, popíše se stručně problém, místo, kde se na zařízení vyskytuje a jméno pracovníka, který nedostatek zjistil. Po odstranění nedostatku se zapíše na štítek datum odstranění a jméno údržbáře, který ho odstranil.
V dnešní době se stále více využívá i elektronický způsob zachycování nedostatků. Výhodou je, že se nedostatky dají rychle analyzovat podle více kategorií, například podle strojů, frekvenci výskytu, typu nedostatku atd. Zaznamenané informace jsou neocenitelné při zavádění pokročilých způsobů údržby, jako je preventivní a zejména prediktivní údržba.

 

Red Tag

Obr. 1: Příklad 5S Red Tag

 

Jak vám můžeme pomoci

Obě metody, jak 5S tak i TPM patří k základním metodám štíhlé výroby. Obě metody vám umíme pomoci zavést do vaší organizace, ať už formou školení, nebo na míru šitých workshopů, případně projektů.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 12:00)
Online Sleva -30 % 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
09.09.2022 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 8 900 CZK
10 769 CZK s DPH
18.10.2022 - 19.10.2022 + 4
0 dní
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás