Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Rizika a chyby při implementaci systému managementu

KATEGORIE

Rizika a chyby při implementaci systému managementu

Základem úspěšné implementace systému managementu v podniku je efektivní zavedení politiky, cílů a procesů, které formuluje vedení podniku. Vedoucí pracovníci musí být stoprocentně přesvědčeni o smyslu projektu implementace.

Úspěch, respektive neúspěch zavedení systému managementu spočívá často v kompatibilitě požadavků systému managementu s podnikatelskou filozofií. Když se systém managementu buduje podle požadavků normy ISO a v souladu s podnikatelskou filozofií společnosti, existují dobré vyhlídky na pozitivní výsledky zavedení systému managementu.

 

Rizika a chyby:

 • formální přístup vedení podniku hned od začátku jednání o zavedení systému managementu. Na ilustraci pár otázek a názorů:
  • nač nám to bude, my si svůj podnik řídíme,
  • je to zbytečné papírování,
  • potřebujeme to pouze pro výběrová řízení,
  • chceme to mít zavedeno do týdne - nejpozději do měsíce,
  • dokumentaci nám vypracujte, my si to zavedeme,
  • my máme vlastní systém řízení, o systém kvality ať se stará manažer kvality nebo kontrola kvality produktů,
  • známe podniky které systém managementu zavedli a nyní na něj nadávají,
  • konzultační společnosti vybíráme hlavně podle ceny,
 • management má subjektivní pohledy, ,,podniková slepota " při analýze současného stavu podniku,
 • problémy v určování správných metod na analýzu současného stavu,
 • nedostatek zdrojů (lidských, finančních, časových) na správné zavedení a udržování systému managementu,
 • vznik nedůvěry a  odporu zaměstnanců vůči systému managementu, nebo "toho ISO", způsobeného zvýšenou náročností na evidenci a hodnocení,
 • nesprávná identifikace procesů. Hlavní proces není chápán jako přechod zakázky podnikem,
 • nezavedený nebo formálně zavedený systém neustálého zlepšování,
 • riziko nedosažení cílů implementace z důvodu špatného výběru konzultační společnosti,
 • nesprávně pochopen a nekvalitně zaveden procesní a zákaznický princip,
 • při vypracovávání dokumentace příliš velká orientace na detaily s nepochopením požadavků normy,
 • při budování systému managementu nejsou do interních procesů dostatečně přeneseny požadavky okolí a zúčastněných stran,
 • po odchodu konzultační společnosti nikdo v podniku systematicky nepracuje s požadavky systému managementu.  

 

Závěr:

Management podniku musí pochopit, že systém managementu je nástroj k dosažení vize, politiky a cílů podniku. Je to jeden z nástrojů řízení podniku. Jen správnou implementací a udržováním lze tento nástroj správně denně používat za účelem neustálého zlepšování systému, procesů a produktů společnosti.

Podobné články

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

KATEGORIE

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

Zobrazit víc
Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

KATEGORIE

V článku se dočtete jak se dotkla revize ISO/IEC 27002:2022 normy ISO/IEC 27001. Jaké nastaly hlavní změny a co čeká organizace, které mají zavedenou normu ISO/IEC 27001 nebo plánují zavedení této normy.

Zobrazit víc
Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGORIE

V současnosti probíhá proces revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuální verze byla publikována v roce 2013). Organizace, které se zaměřují na systematický přístup k řízení informační bezpečnosti, už jistě zaregistrovali tuto novinku. ISO / IEC 27002 je opět navržena tak, aby poskytovala rámec pro řízení bezpečnosti informací (podobně jako například: NIST CSF).

Zobrazit víc
Co je to OEE a proč je důležité?

Co je to OEE a proč je důležité?

KATEGORIE

S rostoucí konkurencí na trhu musí výrobci zvyšovat produktivitu výroby kvalitních výrobků. V dnešní ekonomice se od vás očekává, že budete neustále zlepšovat návratnost celkového kapitálu. Protože je obtížné získat kapitál na výstavbu nových, účinnějších závodů a nákup nových zařízení, často musíte splnit rostoucí výrobní požadavky se současným vybavením a zařízením a současně vedle toho ještě snižovat výdaje.

Zobrazit víc

Newsletter