Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN
Nejbližší termín: 08.06.2023 - 09.06.2023
Místo konání: Online
Délka: 2 dny (8:00 - 14:00)
Cena: 8 900,00 CZK bez DPH / osoba

Cíl kurzu

Cílem školení je seznámení se s aktuální legislativou OŽP a její praktická aplikace. Poukázání vlivů výrobní činnosti na jednotlivé složky životního prostředí. Vybudování systému prevence ochrany životního prostředí a zavádění BAT v praxi. Účastníci se seznámí s legislativou v oblasti hodnocení a řízení rizik chemických látek s ohledem na povinnosti, které z ní vyplývají, naučí se je zavést do praxe. Nabydou poznatky v oblasti implementace specifických požadavků v souladu s legislativou REACH a CLP. Školení je určeno pro pracovníky odpovědné za činnosti ve vztahu k chemickým látkám v podnicích, bezpečnostních techniků, ekologů, ESH manažerů, interních auditorů a pracovníků nákupu chemických látek a směsí.

Obsahová náplň kurzu

•    Obecně platné právní předpisy v oblasti OŽP
•    Vliv výrobní činnosti na jednotlivé složky ŽP
•    Ochrana ovzduší - kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, měření emisí, výpočet emisí a poplatků za znečišťování ovzduší
•    Odpadové hospodářství - nakládání s odpady a obaly. Katalog odpadů, evidence odpadů, ILNO, hlášení o nakládání s odpady
•    Vodní hospodářství - nakládání s vodami, prevence jejich znečištění a havarijní plán
•    Definování základních povinností vyplývajících z nařízení REACH (Předregistrace, Registrace, Autorizace apod.)
•    Chemická bezpečnost a její význam v řízení provozu
•    CLP- klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí
•    BL a ES- jejich obsah, rozsah, informovanost, kontrola a používání v praxi s ohledem na chemickou bezpečnost provozu
•    GHS- globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
•    REACH IT nástroje
•    Praktická cvičení
•    Sankce vyplývající z nedodržení legislativních požadavků v oblasti řízení chemických látek

Další informace

Harmonogram školení – Otevřený veřejný online termín
Testování připojení na školení od 07:45
Program školení 08:00 - 12:00
Přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Program školení 12:30 - 14:00
Zpracování případové studie / testu po 14:00

 

Termíny

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
Online školení
08.06.2023 - 09.06.2023
2 dny 8:00 - 14:00
Online
8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
Online školení
12.10.2023 - 13.10.2023
2 dny 8:00 - 14:00
Online
8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
Online školení
14.12.2023 - 15.12.2023
2 dny 8:00 - 14:00
Online
8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
Firemní školení
Podle Vás
2 dny
Firemní školení
Na vyžádání
Vyžádat
nabídku
+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobná školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
21.06.2023, 23.06.2023 + 5
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
09.06.2023 + 2
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
21.06.2023 + 3
4 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
20.06.2023 - 23.06.2023 + 5