Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN
Nejbližší termín: 18.07.2024 - 19.07.2024
Místo konání: Online
Délka: 2 dny (8:00 - 14:00)
Cena: 8 900,00 CZK bez DPH / osoba

Cíl kurzu

Cílem školení je seznámení se s aktuální legislativou OŽP a její praktická aplikace. Poukázání vlivů výrobní činnosti na jednotlivé složky životního prostředí. Vybudování systému prevence ochrany životního prostředí a zavádění BAT v praxi. Účastníci se seznámí s legislativou v oblasti hodnocení a řízení rizik chemických látek s ohledem na povinnosti, které z ní vyplývají, naučí se je zavést do praxe. Nabydou poznatky v oblasti implementace specifických požadavků v souladu s legislativou REACH a CLP. Školení je určeno pro pracovníky odpovědné za činnosti ve vztahu k chemickým látkám v podnicích, bezpečnostních techniků, ekologů, ESH manažerů, interních auditorů a pracovníků nákupu chemických látek a směsí.

Obsahová náplň kurzu

•    Obecně platné právní předpisy v oblasti OŽP
•    Vliv výrobní činnosti na jednotlivé složky ŽP
•    Ochrana ovzduší - kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, měření emisí, výpočet emisí a poplatků za znečišťování ovzduší
•    Odpadové hospodářství - nakládání s odpady a obaly. Katalog odpadů, evidence odpadů, ILNO, hlášení o nakládání s odpady
•    Vodní hospodářství - nakládání s vodami, prevence jejich znečištění a havarijní plán
•    Definování základních povinností vyplývajících z nařízení REACH (Předregistrace, Registrace, Autorizace apod.)
•    Chemická bezpečnost a její význam v řízení provozu
•    CLP- klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí
•    BL a ES- jejich obsah, rozsah, informovanost, kontrola a používání v praxi s ohledem na chemickou bezpečnost provozu
•    GHS- globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
•    REACH IT nástroje
•    Praktická cvičení
•    Sankce vyplývající z nedodržení legislativních požadavků v oblasti řízení chemických látek

Určeno pro

Další informace

Harmonogram školení – Otevřený veřejný online termín
Testování připojení na školení od 07:45
Program školení 08:00 - 12:00
Přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Program školení 12:30 - 14:00
Zpracování případové studie / testu po 14:00

 

Vytvoření firemního kurzu na míru

Každý kurz Vám umíme upravit dle Vašich požadavků. Pro více informací nás kontaktujte
Vyžádat
nabídku

Termíny

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
Online školení
18.07.2024 - 19.07.2024
2 dny 8:00 - 14:00
Online
8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
Online školení
17.10.2024 - 18.10.2024
2 dny 8:00 - 14:00
Online
8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
Online školení
16.12.2024 - 17.12.2024
2 dny 8:00 - 14:00
Online
8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobná školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
26.06.2024, 28.06.2024 + 7
2 dny
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
19.07.2024 + 2
0 dní
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900,00 CZK
4 719,00 CZK s DPH
26.06.2024 + 7
0 dní
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
0 dní
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
0 dní
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
4 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
25.06.2024 - 28.06.2024 + 7
1 den (08:00 - 14:00)
Online 7 500,00 CZK
9 075,00 CZK s DPH
08.07.2024 + 2
1 den (8:00 - 14:00)
Online 7 500,00 CZK
9 075,00 CZK s DPH
13.09.2024 + 1