Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Mgr. Hana Mruškovičová

100 %
25 hodnocení

Vzdělání

Magisterský titul získala na Trnavské univerzitě v oboru Sociální pedagogika a vychovatelství.

Praxe a získané zkušenosti

Od roku 2006 působila ve společnosti Amos Services, a. s. na pozici Asistentky ředitele, kde zajišťovala celkový chod kanceláře, ale převážně se věnovala oblasti lidských zdrojů – aktivní vyhledávání nových zaměstnanců pro práci v zahraničí, připravování podkladů pro uzavírání smluv a dohod, zajišťování inzerce pro volná pracovní místa nebo vypracování statistik a přehledů o nabízených pracovních místech.

V roce 2007 začala pracovat pro VÚB banku, a. s. na pozici Poradce klienta, kde pracovala s portfoliem klientů, komunikovala s klienty a podílela se na plnění finančního a obchodního plánu obchodního místa.

Od roku 2010 působila ve Slovenské Spořitelně a. s. a to hned na několika pozicích. Nejdříve pracovala na pozici Trenér pro retailovou pobočkovou síť, kde školila nově nastupující zaměstnance v oblasti produktových informací, vedla školení prodejních dovedností, školila celou pobočkovou síť, když společnost přecházela na nový informační systém, zajišťovala návrhy pro zefektivnění školícího a prodejního procesu a vytvářela metodické materiály a pomůcky. Dále v této společnosti působila na pozici Kouč pro retailovou pobočkovou síť Trnavský region, kde aktivně spolupracovala s řediteli obchodních míst, věnovala se identifikaci silných a slabých stránek obchodního místa a zaměstnanců, pomáhala při monitoringu a také poskytovala návrhy na zefektivnění práce obchodních míst. Dále vedla školení komunikačních dovedností pro manažery obchodních míst. Poté se posunula na pozici Pověřené ředitelky oblasti Trnava, kde byla odpovědná za chod obchodním míst v dané oblasti, pracovala s jednotlivými manažery, vedla porady a CC s manažery oblasti a zpracovávala úkoly podle nastavení regionu TT.

Také pracovala na pozici Ředitelka Obchodního místa Trnava a Hlohovec, kde se aktivně věnovala zaměstnancům, poskytovala koučink, monitoring, stanovala cíle, zjišťovala silné a slabé stránky a následně navrhovala a přijímala opatření na zlepšení. Vedla porady a brífinky, zabezpečovala přidělené portfolio klientů a měla celkovou odpovědnost za chod obchodního místa.

Od roku 2020 působí ve společnosti Slovenské elektrárne, a. s. na pozici Koordinátor spolehlivosti lidského činitele, kde analyzuje události způsobené lidských činitelem, poskytuje školení dodavatelům i zaměstnancům v oblasti prevence před chybami, realizuje workshopy v závodech s orientací na nástroje na prevenci lidských chyb, poskytování zpětné vazby a řízení lidí, realizovala zavedení pozorovacího procesu se zaměřením na efektivní komunikaci útvarů  a podávání konstruktivní zpětné vazby, edukuje zaměstnance v oblasti soft skills dovedností, nastavování cílů a plánů plnění úloh s manažery jednotlivých útvarů, dále připravuje školící a prezentační materiály na setkání a workshopy.

Lektorské zkušenosti

V oblasti školení má zkušenosti již z firmy Slovenská Spořitelna, a. s. tak i ze společnosti Slovenské elektrárne, a. s., kde v obou případech vedla školení pro zaměstnance a vytvářela i školící materiály. Se společností CeMS-CO, s. r. o. spolupracuje jako lektorka dlouhodobě a poskytuje školení v oblastech Leadership, Komunikace a Osobní rozvoj a Management.

Školení organizována lektorem Mgr. Hana Mruškovičová

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
26.09.2024