Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
Online školení - Všechna školení je možné absolvovat online! Využijte 30% slevu na vybraná online školení! Všechny informace naleznete v aktualitách.

Revize norem

Mezinárodní normy řady ISO procházejí pravidelně revizemi, po kterých je třeba revidovat systémy managementu a upravit je podle nových požadavků norem. Nabízíme pomoc při revizích norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a IATF 16949.

Revize normy ISO 9001: 2015

Jednotlivé normy během své existence procházeli revizemi. První revize souboru norem byla v roce 1994 a byla zaměřena na zlepšení pochopení textu norem a zpřehlednění požadavků na zavedení účinného systému managementu kvality. V roce 2000 prošly normy řady 9000 velkou revizí. V dané revizí se změnila orientace na procesní přístup, zjednodušily a zevšeobecněly se požadavky.

Mám zájem Bližší informace

Revize normy ISO 14001: 2015

Sjednocující model systému environmentálního managementu byl formulován technickými výbory ISO / TC 207 mezinárodní normalizační organizace ISO (International Standard Organization) a zdokumentovaný prostřednictvím souboru norem ISO 14 000.

Mám zájem Bližší informace

Revize normy ISO 45001: 2018

Jednotlivé normy během své existence procházeli revizemi. Účelem revize normy OHSAS a vytvoření nového standardu ISO 45001 je pomoci zaměstnavatelům minimalizovat rizika a vytvořit vhodné prostředí pro neustálé zlepšování v rámci BOZP. Je proto důležité, aby se zaměstnavatelé prioritně zabývali prevencí a přistupovali k BOZP proaktivně. Tento přístup je základním předpokladem správného fungování SM BOZP.

Mám zájem Bližší informace

Revize normy IATF 16949: 2016

IATF 16949: 2016 s požadavky ISO 9001: 2015 - je norma systému managementu jakosti pro automobilový průmysl, spolu se specifickými požadavky zákazníka. Norma IATF 16949: 2016 stanovuje základní požadavky na systém managementu jakosti pro organizace zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů pro automobilový průmysl.

Mám zájem Bližší informace