Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Osobní údaj

Co je osobní údaj

Osobní údaje jsou podle Článku 4 odstavec 1 nařízení GDPR jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. (Zdroj: Nařízení GDPR)

 

Co patří mezi osobní údaje?

Jsou to veškeré údaje, které mohou přímo či nepřímo určit konkrétní osobu. To znamená, že přímo určitelná může být na základě telefonního čísla, jména, emailu, rodného čísla a podobně a nepřímo určitelná může být na základě informací od jiné osoby.
Už neplatí, že osobní údaj je soubor minimálně tří informací, které dokáží identifikovat konkrétní osobu.
S osobními údaji dotčené osoby se musí zacházet na základě nařízení GDPR, pokud nejsou využívány pro soukromé účely t.j. nařízení GDPR neřeší zda osoba, která zpracovává osobní údaje je právnická nebo fyzická osoba (například influenceri, YouTuber a domácnosti s kamerovými systémy zaměřenými i na veřejná prostranství se musí řídit nařízením GDPR).

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 14:00)
Online 3 900 CZK
4 719 CZK s DPH
20.02.2023 + 1

Mohlo by Vás zajímat: