Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Kanban

 

Co je Kanban

Kanban je metoda řízení toku materiálu a informací s cílem uspokojit zákazníka dodáním správného produktu ve správném čase, v požadovaném množství a v požadované kvalitě. Kanban je základem systému pro "Just in Time".
Kanban vznikl v rámci výrobního programu Toyota (Toyota Production System). Jeho autorem je Taiichi Ohno, průmyslový inženýr Toyoty. Kanban je inspirován systémem supermarketu, kde jsou police se zbožím doplňovány pouze v případě, že zboží se míjí.
Kanban je akronym pro japonský výraz signální štítek.

 

Na co slouží Kanban

Kanban je systémem výroby založeném na takzvaném tahu (pull system). Filozofií systému tahu je spouštění výroby na základě požadavku ze strany zákazníka. Na rozdíl od systému tlaku (push system), jehož filozofií je vyrábět vždy, když jsou dostupné zdroje, systém tahu snižuje množství zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků. Tím šetří náklady spojené s uskladňováním a uvolňuje prostředky vázané v nadměrných zásobách.
Systém tahu má však úskalí, kterým výrobce musí čelit. V případě, že jsou procesy od objednávky materiálu, přes výrobu až po expedici nestabilní, může se stát, že nebude schopen uspokojit objednávky od zákazníka (out of stock). To nutí výrobce najít úzká místa v procesech a eliminovat je.
Procesy musí řídit tak, aby jejich výkon byl predikovatelný a stabilní. Zároveň musí výrobce umět předpovědět požadavky zákazníka do budoucnosti. To je druhý vážný problém při zavádění pull systémů do společnosti. Pokud je zákaznická poptávka nestabilní a nerovnoměrná, nebo neznámá, pull systém selhává.
Filozofie kanban systému podporuje zavedení ostatních prvků štíhlé výroby a řízení procesů statistickými nástroji (Lean, Six Sigma).

Kanban slouží ke zvládnutí pull systému v podmínkách reálné výroby, kde ne všechny procesy a zákaznická poptávka jsou předem známé s absolutní přesností. Kanban je založen na šíření informací proti směru produkčního procesu. To znamená, že informace se šíří od expedice, přes výrobní proces až po objednávání a plánování. Systém funguje na vizualizaci informace. Na vizualizaci slouží barevné kanban karty, které se přemisťují mezi kanban tabulemi. Informace o stavu rozpracované objednávky je proto dostupná okamžitě v každém bodě procesu.

Pro úspěšné fungování však musí být dodrženy následující pravidla:

Šíření signálu si můžeme demonstrovat na jednoduchém procesu, který sestává ze tří kroků:

  1. Objednání materiálu,
  2. zpracování ve výrobě na hotový produkt,
  3. expedice zákazníkovi.

 

Příklad kanban systému:

Expedice předá zboží zákazníkovi, čímž se uvolní místo ve skladu, které má být doplněno o nový produkt. Expedient vezme kanban kartu z uvolněného místa a přeloží ji na kanban tabuli výroby. Výroba dostala informaci o potřebě vyrábět. Proces výroby se spustí, přičemž se plní položky pro expedici a zároveň se spotřebovávají suroviny. Podobně, jako v případě expedice, z místa chybějících surovin přenese zástupce oddělení výroby kanban kartu na oddělení nákupu, čímž se předá informace o potřebě dodat chybějící suroviny do výroby. Mezitím výroba dokončí objednávku pro expedici, zboží naskladní a kanban kartu umístí na tabuli expedice. Informace o dokončení objednávky je předána a zboží je připraveno k dodání zákazníkovi. Mezitím výroba ukončí činnost. Z oddělení nákupu je naskladněna surovina přenesena do výroby spolu s kanban kartou. Informace, podobně jako v případě expedice je předána a výroba ví, že má dostatek suroviny pro spuštění dalšího cyklu.

Tento jednoduchý příklad ukazuje, že k udržení celého systému je nezbytné znát rychlosti jednotlivých kroků i předpokládat velikost a frekvenci zákaznických objednávek a dodacích lhůt. Proto se kanban systém používá zejména v případě stabilního odběru zboží zákazníkem. V praxi však dokáže vybalancovat i výkyvy běžné pro reálné dodavatelsko-odběratelské vztahy.
V současnosti se používají pro vizualizaci fyzické kanban štítky v kombinaci s elektronickými.

 

Použití v praxi

Zavést kanban do praxe vyžaduje důslednou přípravu. V první řadě je třeba znát a řídit čas produkčního cyklu výrobku v každém procesním, nejen výrobním kroku. Předvídatelnost procesů je nutnou podmínkou fungování kanban systému. V dalším kroku je třeba spočítat minimální hladiny surovin a mezi zásob tak, aby se po spuštění výroby proces nezastavil kvůli nedostatku suroviny, polotovaru, nebo jiných zdrojů. Pro co nejefektivnější fungování je vhodné vyrovnávat rychlosti procesů s cílem minimalizovat rozpracovanost.

Kanban funguje na základě tří základních vizualizačních prostředků, které je třeba zavést:

Systém funguje při dodržování pravidel zmíněných v předchozím textu. Množství kanban karet v oběhu musí být v souladu s potřebami finalizace.
Kanban je při správném zavedení nástroj, který dokáže minimalizovat rozpracovanost výroby, zajišťuje flexibilitu a just-in-time požadavky zákazníka. Vedlejším efektem je tlak na přechod od neřízené výroby s nepředvídatelnými procesy k řízenému a předvídatelnému výrobnímu procesu.
Metodika Kanban se využívá kromě výrobních závodů i v řízení služeb, logistiky a projektů.

kanban karta

Obr. 1: Příklad kanban karty

 

Jak vám můžeme pomoci

Pro zavedení kanban systému je nezbytné poznat procesy v celém rozsahu výrobních, ale i administrativních činností. Velkou roli při úspěšném zavedení hrají prvky Lean managementu, SPC, Logistiky a snahy o neustálé zlepšování.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 12:00)
Online Sleva -30 % 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
16.09.2022 + 2
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás
2 dni
Firemní školení Na vyžádání
Podle Vás