Online školení - Všechna školení je možné absolvovat online! Využijte 30% slevu na vybraná online školení! Všechny informace naleznete v aktualitách.

Pro koho je určený systém manažerství udržitelnosti akcí podle ISO 20121

KATEGORIE

 

V článku se obeznámíme s normou ISO 20121, zjistíte na co je zaměřená, a kdo by mohl využít normu ve své organizaci. Obeznámíme se s výhodami normy a také jaké jsou základní rady jak začít s implementací. 


 
Na co je zaměřená norma ISO 20121?


Mezinárodní norma ISO 20121 specifikuje požadavky na systém manažerství udržitelnosti akcí pro jakýkoliv typ akcí, anebo aktivit souvisejících s akcemi, a poskytuje pokyny v souladu s těmito požadavky. 


Tato mezinárodní norma byla navrhnutá s cílem pomoci organizacím a jednotlivcům zlepšit, zkvalitnit a standardizovat podmínky udržitelnosti nabízených služeb souvisejících s akcemi, které organizují pro zákazníky, resp. účastníky akcí, a jsou někdy svojí povahou charakterizované pozitivními i negativními sociálními, ekonomickými a environmentálními vlivy.


 
Pro koho je určené ISO 20121?


ISO 20121 se vztahuje na všechny typy a velikosti organizací, které se podílejí na navrhovaní a realizovaní akcí a přizpůsobuje se různým geografickým, kulturním a společenským podnímám a řeší odvětví akcí ve všech třech rozměrech udržitelnosti, a ve všech stádiích dodavatelského řetězce, kterými jsou:

 • Organizátoři akcí
 • Majitelé akcí
 • Pracovníci
 • Dodavatelský řetězec akcí
 • Účastníci, kteří se aktivně podílejí na obsahu akcí
 • Účastníci, kteří přijímají obsah, anebo službu
 • Regulační orgány
 • Komunity

 
Jaké jsou výhody normy ISO 20121?


Pro organizace se současnými systémy manažerství je vhodné integrovat požadavky této mezinárodní normy do svých existujících systémů.


Integrování  ISO 20121 pomůže každé organizaci:

 • cílevědomě pokračovat a finančně růst
 • stát se sociálně zodpovědnějšími
 • snížit environmentální stopu svých aktivit

 

Obchodní  výhoda

 Organizování akcí procesně řízeným přístupem hospodářských, environmentálních a sociálních vlivů za současného monitorování, měření a analyzování, poskytuje příležitosti na efektivní využívání zdrojů v rámci řízení dodavatelského řetězce a snížení nákladovosti akcí.


Reputační výhoda 

Použití uznávaného mezinárodního rámce udržitelnosti manažerství událostí umožní organizacím prokázat své kroky organizování akcí důvěryhodným a transparentním způsobem.
 
Jak normu ISO 20121 implementovat?


Implementace normy ISO 20121 je ulehčená, protože je založená na známých a uznávaných normách ISO 9001 (systém manažerství kvality) a ISO 14001 (systém environmentálního manažerství) včetně přístupu: PDCA cyklu. 
Organizace, které úspěšně implementují požadavky normy, se budou moci ucházet o nezávislé uznání jejich dosáhnutého výsledku prostřednictvím procesu nazvaného "Certifikace"

Podobné články

Proč firmy potřebují interní auditory a jaké jsou jejich přínosy?

Proč firmy potřebují interní auditory a jaké jsou jejich přínosy?

KATEGORIE

Ve světě ISO vyžadují všechny normy systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atd.), Aby měla firma interní audit a systém provádění pravidelných interních auditů. Mnoho majitelů malých a středních podniků si myslí, že interní audity jsou obvykle potřebné pouze pro větší firmy a většinou jen na finanční audity. Primárním cílem interního auditu podle norem ISO je pravidelně přehodnocovat kritické "core business" procesy, aby se zajistilo, že systém managementu splňuje požadavky příslušné ISO normy jakož i vlastní interní požadavky organizace a že systém funguje efektivně a je udržován.

Zobrazit víc
Revidovaný systém managementu kvality zdravotnických prostředků ISO 13485: 2016 - kdy a pro koho je nutný?

Revidovaný systém managementu kvality zdravotnických prostředků ISO 13485: 2016 - kdy a pro koho je nutný?

KATEGORIE

Norma ISO 13485: 2016 je vytvořena a určena pro využití v organizacích, které se zabývají konstrukcí, vývojem, výrobou, instalací, servisem a prodejem a distribucí zdravotnických prostředků. Aktuálně jde poměrně rychle do popředí a stává se standardem pro organizace působící v odvětví zdravotnických prostředků.

Zobrazit víc
ISO 13485: 2016 a její dokumentace

ISO 13485: 2016 a její dokumentace

KATEGORIE

ISO 13485: 2016 specifikuje požadavky na systém řízení kvality, kde organizace musí prokázat svou schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a související služby, které splňují požadavky zákazníka a platné požadavky předpisů. Je dostatečně flexibilní na uspokojení individuálních potřeb různých typů organizací vyrábějících a dodávajících zdravotnické prostředky.

Zobrazit víc
Jak zavést systém managementu do organizace?

Jak zavést systém managementu do organizace?

KATEGORIE

Jsou tři možnosti jak zavést systém managementu. Všechny tři si představíme a zhodnotíme jejich plusy i mínusy. Zavedení systému managementu svépomocí, s pomocí konzultační společnosti nebo jen s částečnou pomocí konzultační společnosti.

Zobrazit víc

Newsletter