Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Pro koho je určený systém manažerství udržitelnosti akcí podle ISO 20121

KATEGORIE

 

V článku se obeznámíme s normou ISO 20121, zjistíte na co je zaměřená, a kdo by mohl využít normu ve své organizaci. Obeznámíme se s výhodami normy a také jaké jsou základní rady jak začít s implementací. 


 
Na co je zaměřená norma ISO 20121?


Mezinárodní norma ISO 20121 specifikuje požadavky na systém manažerství udržitelnosti akcí pro jakýkoliv typ akcí, anebo aktivit souvisejících s akcemi, a poskytuje pokyny v souladu s těmito požadavky. 


Tato mezinárodní norma byla navrhnutá s cílem pomoci organizacím a jednotlivcům zlepšit, zkvalitnit a standardizovat podmínky udržitelnosti nabízených služeb souvisejících s akcemi, které organizují pro zákazníky, resp. účastníky akcí, a jsou někdy svojí povahou charakterizované pozitivními i negativními sociálními, ekonomickými a environmentálními vlivy.


 
Pro koho je určené ISO 20121?


ISO 20121 se vztahuje na všechny typy a velikosti organizací, které se podílejí na navrhovaní a realizovaní akcí a přizpůsobuje se různým geografickým, kulturním a společenským podnímám a řeší odvětví akcí ve všech třech rozměrech udržitelnosti, a ve všech stádiích dodavatelského řetězce, kterými jsou:

 • Organizátoři akcí
 • Majitelé akcí
 • Pracovníci
 • Dodavatelský řetězec akcí
 • Účastníci, kteří se aktivně podílejí na obsahu akcí
 • Účastníci, kteří přijímají obsah, anebo službu
 • Regulační orgány
 • Komunity

 
Jaké jsou výhody normy ISO 20121?


Pro organizace se současnými systémy manažerství je vhodné integrovat požadavky této mezinárodní normy do svých existujících systémů.


Integrování  ISO 20121 pomůže každé organizaci:

 • cílevědomě pokračovat a finančně růst
 • stát se sociálně zodpovědnějšími
 • snížit environmentální stopu svých aktivit

 

Obchodní  výhoda

 Organizování akcí procesně řízeným přístupem hospodářských, environmentálních a sociálních vlivů za současného monitorování, měření a analyzování, poskytuje příležitosti na efektivní využívání zdrojů v rámci řízení dodavatelského řetězce a snížení nákladovosti akcí.


Reputační výhoda 

Použití uznávaného mezinárodního rámce udržitelnosti manažerství událostí umožní organizacím prokázat své kroky organizování akcí důvěryhodným a transparentním způsobem.
 
Jak normu ISO 20121 implementovat?


Implementace normy ISO 20121 je ulehčená, protože je založená na známých a uznávaných normách ISO 9001 (systém manažerství kvality) a ISO 14001 (systém environmentálního manažerství) včetně přístupu: PDCA cyklu. 
Organizace, které úspěšně implementují požadavky normy, se budou moci ucházet o nezávislé uznání jejich dosáhnutého výsledku prostřednictvím procesu nazvaného "Certifikace"

Podobné články

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Jaký je rozdíl mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

KATEGORIE

Rok 2022 bude pro rodinu norem řady ISO/IEC 27000 klíčový. V únoru vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27002:2022 a ISO 27001 ji bude následovat. Jaký je ale rozdíl mezi těmito dvěma normami? Nač jsou zaměřeny a proč by je měly organizace znát?

Zobrazit víc
Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

Jak změny normy ISO/IEC 27002:2022 ovlivní organizace, které mají zavedené ISO/IEC 27001:2013?

KATEGORIE

V článku se dočtete jak se dotkla revize ISO/IEC 27002:2022 normy ISO/IEC 27001. Jaké nastaly hlavní změny a co čeká organizace, které mají zavedenou normu ISO/IEC 27001 nebo plánují zavedení této normy.

Zobrazit víc
Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

Co můžeme očekávat od nové revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

KATEGORIE

V současnosti probíhá proces revize ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuální verze byla publikována v roce 2013). Organizace, které se zaměřují na systematický přístup k řízení informační bezpečnosti, už jistě zaregistrovali tuto novinku. ISO / IEC 27002 je opět navržena tak, aby poskytovala rámec pro řízení bezpečnosti informací (podobně jako například: NIST CSF).

Zobrazit víc
Co je to OEE a proč je důležité?

Co je to OEE a proč je důležité?

KATEGORIE

S rostoucí konkurencí na trhu musí výrobci zvyšovat produktivitu výroby kvalitních výrobků. V dnešní ekonomice se od vás očekává, že budete neustále zlepšovat návratnost celkového kapitálu. Protože je obtížné získat kapitál na výstavbu nových, účinnějších závodů a nákup nových zařízení, často musíte splnit rostoucí výrobní požadavky se současným vybavením a zařízením a současně vedle toho ještě snižovat výdaje.

Zobrazit víc

Newsletter