Pro koho je určený systém manažerství udržitelnosti akcí podle ISO 20121

KATEGORIE

 

V článku se obeznámíme s normou ISO 20121, zjistíte na co je zaměřená, a kdo by mohl využít normu ve své organizaci. Obeznámíme se s výhodami normy a také jaké jsou základní rady jak začít s implementací. 


 
Na co je zaměřená norma ISO 20121?


Mezinárodní norma ISO 20121 specifikuje požadavky na systém manažerství udržitelnosti akcí pro jakýkoliv typ akcí, anebo aktivit souvisejících s akcemi, a poskytuje pokyny v souladu s těmito požadavky. 


Tato mezinárodní norma byla navrhnutá s cílem pomoci organizacím a jednotlivcům zlepšit, zkvalitnit a standardizovat podmínky udržitelnosti nabízených služeb souvisejících s akcemi, které organizují pro zákazníky, resp. účastníky akcí, a jsou někdy svojí povahou charakterizované pozitivními i negativními sociálními, ekonomickými a environmentálními vlivy.


 
Pro koho je určené ISO 20121?


ISO 20121 se vztahuje na všechny typy a velikosti organizací, které se podílejí na navrhovaní a realizovaní akcí a přizpůsobuje se různým geografickým, kulturním a společenským podnímám a řeší odvětví akcí ve všech třech rozměrech udržitelnosti, a ve všech stádiích dodavatelského řetězce, kterými jsou:

 • Organizátoři akcí
 • Majitelé akcí
 • Pracovníci
 • Dodavatelský řetězec akcí
 • Účastníci, kteří se aktivně podílejí na obsahu akcí
 • Účastníci, kteří přijímají obsah, anebo službu
 • Regulační orgány
 • Komunity

 
Jaké jsou výhody normy ISO 20121?


Pro organizace se současnými systémy manažerství je vhodné integrovat požadavky této mezinárodní normy do svých existujících systémů.


Integrování  ISO 20121 pomůže každé organizaci:

 • cílevědomě pokračovat a finančně růst
 • stát se sociálně zodpovědnějšími
 • snížit environmentální stopu svých aktivit

 

Obchodní  výhoda

 Organizování akcí procesně řízeným přístupem hospodářských, environmentálních a sociálních vlivů za současného monitorování, měření a analyzování, poskytuje příležitosti na efektivní využívání zdrojů v rámci řízení dodavatelského řetězce a snížení nákladovosti akcí.


Reputační výhoda 

Použití uznávaného mezinárodního rámce udržitelnosti manažerství událostí umožní organizacím prokázat své kroky organizování akcí důvěryhodným a transparentním způsobem.
 
Jak normu ISO 20121 implementovat?


Implementace normy ISO 20121 je ulehčená, protože je založená na známých a uznávaných normách ISO 9001 (systém manažerství kvality) a ISO 14001 (systém environmentálního manažerství) včetně přístupu: PDCA cyklu. 
Organizace, které úspěšně implementují požadavky normy, se budou moci ucházet o nezávislé uznání jejich dosáhnutého výsledku prostřednictvím procesu nazvaného "Certifikace"

Podobné články

Jsou normy řady STN EN 1090 závazné?

Jsou normy řady STN EN 1090 závazné?

KATEGORIE

Harmonizované normy STN EN 1090 jsou stanovené evropskými organizacemi pro normalizaci, ve které se stanovují metody a kritéria posuzování parametrů a podstatných vlastností stavebních výrobků.

Zobrazit víc
Jaký je postup pro získání certifikátu

Jaký je postup pro získání certifikátu

KATEGORIE

Přemýšlíte jak začít se systémem manažerství tak, abyste přivedli Vaší společnost k úspěšnému získání certifikátu systému manažerství? Shrnuli jsme nejčastější otázky, které dostáváme od lidí, kteří se poprvé setkali s pojmem systému manažerství. Postupně budeme přecházet odpovědi na otázky, které trápí nejednoho podnikatele, případně začínajícího manažera kvality.

Zobrazit víc
Jak udržet metodu 5S funkční

Jak udržet metodu 5S funkční

KATEGORIE

Zaprvé je třeba přiznat, že neexistuje přesný návod jako metodu 5S udržet. Ani my Vám zde neprozradíme nějaké revoluční řešení. Bylo by to velmi jednoduché. Pokusíme se Vám poskytnout pár rad a triků tak, aby Vaši zaměstnanci nepovažovali 5S za otravování a aby spolupracovaly na její udržování a funkčnosti.

Zobrazit víc
Rizika a chyby při implementaci systému managementu

Rizika a chyby při implementaci systému managementu

KATEGORIE

Základem úspěšné implementace systému managementu jakosti v podniku je efektivní zavedení politiky, cílů a procesů, které formuluje vedení podniku. Vedoucí pracovníci musí být stoprocentně přesvědčeni o smyslu projektu implementace.Úspěch, respektive neúspěch zavedení systému managementu jakosti spočívá často v kompatibilitě koncepce kvality s podnikatelskou filozofií. Když se koncepce kvality buduje podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 a v souladu s podnikatelskou filozofií společnosti, existují dobré vyhlídky na pozitivní výsledky zavedení systému managementu jakosti.

Zobrazit víc

Newsletter