Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Afinitní diagram

 

Co je afinitní diagram?

Afinitní diagram (Affinity diagram) je nástroj pro seskupení nápadů, nebo dat. Vychází z přirozeného způsobu lidského myšlení, které pracuje s kategoriemi pojmů, ne se samotnými pojmy.

 

Na co slouží Afinitní diagram

Metoda slučování nápadů, nebo faktů slouží k uspořádání množství zdánlivě nesouvisejících jednotek do skupin. Používá se často po brainstormingu, v němž vznikají nápady nesouvisle a chaoticky. Afinitní diagram je přirozený pro způsob lidského myšlení (uvažujeme v kategoriích), ale formálně vytvořil metodu Jiro Kawakita v 60. letech dvacátého století.
Metoda je účinná v případě, že je k dispozici příliš mnoho faktů, které nejsme schopni obsáhnout. Pro úspěšné vytvoření diagramu je vhodné pracovat v týmu. Afinitní diagram bývá součástí DMAIC projektů, avšak lze jej použít i například při vyhodnocení odpovědí zákazníků z veřejného průzkumu spokojenosti.

 

Použití afinitní diagramu v praxi

Vytvoření afinitního diagramu začíná sepsáním nápadů (brainstorming, průzkum) nebo faktů na samolepící papírky. Papírky se náhodně nalepí na stěnu. Účastníci pak v tichosti přemisťují jednotlivé papírky do skupin, kategorii. Je dovoleno přemísťovat jednotlivé kartičky mezi skupinami. V případě, že není možné dosáhnout shody, do které skupiny kartička patří, vytvoří se duplikát a zařadí se do obou skupin. Kritické je v této fázi dodržet úplné ticho. Hlasité diskuse ruší ostatní účastníky.
Po vytvoření skupin se každá skupina nazve charakteristickým jménem. Po vytvoření skupin se někdy může provést i druhé, o úroveň vyšší seskupení (vytvoření clusterů).
Po skončení tým projedná výsledek a navrhne další postup řešení problému.
Podstatné je najít vnitřní vztahy jednotek ve skupině. Ty jsou často na první pohled neviditelné. Seskupením zdánlivě nesouvisejících jednotek se usnadňuje práce při tvorbě nápravných opatření.

 

Jak vám pomůže Afinitní diagram

Afinitní diagram vám může pomoci zorientovat se ve velkém množství dat a zvládnout problémy, které zdánlivě ovlivňuje obrovský počet faktorů. Zároveň vám pomůže pochopit vnitřní strukturu a vztahy mezi jednotlivými údaji.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 12:00)
Online Sleva -30 % 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
13.09.2022 + 3
1 den (8:00 - 12:00)
Online Sleva -30 % 7 000 CZK 4 900 CZK
5 929 CZK s DPH
16.09.2022 + 2