Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
Online školení - Všechna školení je možné absolvovat online! Využijte 30% slevu na vybraná online školení! Všechny informace naleznete v aktualitách.

Specialista pro energetickou účinnost

Nejbližší termín: Podle Vás
Místo konání: Firemní školení
Délka: 2 dni
Cena: Na vyžádání

Cíl kurzu

Spotřeba energie představuje významnou položku v nákladové bilanci každé budovy v soukromém či veřejném sektoru. Základním předpokladem pro dosažení jejího snížení je dokonalá analýza současného stavu a systémový přístup ke zvyšování efektivnosti při dodávkách, distribuci a spotřebě energie. Cílem kurzu "Specialista pro energetickou účinnost" je poskytnout účastníkům praktické informace o aktuální právní úpravě platné v oblasti energetické účinnosti. Druhým neméně důležitým cílem je vysvětlení základních pojmů týkajících se postupů při analýze energetické spotřeby a identifikaci možností zvyšování efektivity při výrobě, distribuci a spotřebě energie v budovách, výrobních provozech nebo komunální sféře.

Obsahová náplň kurzu

,, Úvod do problematiky energetické účinnosti " 

 • Přehled platných právních předpisů v oblasti energetiky, energetické účinnosti a podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a vysokovýkonné kombinované výroby energie
 • Definice pojmů spojených s využíváním energie a energetickou účinností
 • Energetická účinnost v budovách - rozdíl mezi energetickým certifikátem a energetickým auditem
 • Analýza spotřeby energie, její rozdělení na "fixní a variabilní" a sestavení energetických bilancí

,, Možnosti zvyšování energetické účinnosti a využívání alternativních zdrojů " 

 • Význam a způsoby vizualizace energetické bilance, sestavení "Energetického profilu"
 • Rozdíl mezi "spotřebou" a "využitím" energie
 • Konkrétní příklad tvorby a vizualizace energetického profilu, zadání "úlohy" účastníkem pro přípravu podkladů z vlastní praxe 
 • Práce s údaji předloženými účastníky - sestavení energetických bilancí v časovém průběhu

,, Možnosti zvyšování energetické účinnosti a využívání alternativních zdrojů " 

 • Možnosti využití obnovitelných energetických zdrojů
 • Zařazení obnovitelných energetických zdrojů do energetického profilu, stanovení reálně využitelného potenciálu
 • Konzultace konkrétních příkladů z praxe účastníků
 • Prezentace konkrétních příkladů, stanovení parametrů využívání obnovitelných zdrojů, alternativních zdrojů a druhotné energie
 • Ekonomická analýza projektů energetické účinnosti

,, Management spotřeby energie "

 • Zásady energetického managementu
 • Struktura systému energetického managementu a rozdělení úkolů
 • Význam "benchmarkingu" přiřízení využití energie
 • Praktický příklad určení "dynamického benchmarku"
 • Možnosti financování projektů energetické účinnosti
 • Diskuse ke konkrétním otázkám účastníků
   

Termíny

Typ Datum školení Trvání školení Místo konání Lektoři Cena
Firemní školení
Podle Vás
2 dni
Firemní školení
Na vyžádání
Vyžádat
nabídku
+420 728 656 281 Otázka ke školení

Organizační pokyny pro online školení

V případě, že absolvujte školení formou online semináře, bude Vám pár dní před školením odeslán informační email s postupem přihlášení. Organizační pokyny pro online školení naleznete ZDE.

Podobné školení

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dni
Na vyžádání
-
1 den
Na vyžádání
-